7

 
 
“Diolch yn fawr”, dywedais.

“Croeso” atebodd y dyn, trodd, a pharhaodd ar ei daith.

“Dyn neis”, meddai fy ngwraig.