4

 

“Iawn”, atebodd y dyn, a gwenodd.

 

Es i draw i ymuno â fy ngwraig.

 

Cydiais hi ar draws ei chanol, a gosododd hi ei braich ar draws fy ysgwyddau.

13-2 i 14-2