3

 

Rhoddais fy nghamera iddo fo a phwyntiais at y botwm:

 

“Jest gwasgwch fan’ma”, dywedais.

12-2 i 13-2