1

Roeddem ni yn sefyll ar y bont.

Cymerais lun o fy ngwraig.

Dywedodd fy ngwraig: “Beth am gael un efo ni’n dau?  Efo’n gilydd”.

10-2 i 11-2